Fundació Residència Can Planoles

La residència de Roda de Ter

Els nostres valors es basen en l’acompanyament i el compromís, oferint una atenció personalitzada a les necessitats singulars de cada persona, el treball en equip i multidisciplinar.

La Missió

La missió de l’entitat és oferir una atenció de qualitat a les persones residents i usuàries del centre de dia, des d’una visió bioespecial, potenciant l’envelliment actiu. Partim del model teòric de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que inclou els principals rectors com la dignitat, la promoció de l’autonomia personal, la individualitat, la independència, la inclusió social, la continuïtat en l’atenció i el benestar integral.

Els Valors

Els nostres valors es basen en l’acompanyament i el compromís, oferint una atenció personalitzada a les necessitats singulars de cada persona, el treball en equip multidisciplinar.

Diferents espais

01.

Biblioteca

02.

Racó de reminiscència

03.

Racó de Música

04.

Espai d'activitats

05.

Espai televisió

06.

Espai llar de foc

Compromís i tracte personalitzat