L'equip

L'equip humà de la Fundació Residència Can Planoles

L'equip

Coneix els professionals de la Fundació Residència Can Planoles

Agnès Cristina i Ureña

Direcció

La nostra manera de treballar ens omple d’il·lusió i dedicació, i fa un canvi de rumb que tots plegats hem set capaços de donar. Hem passat al nou model de gestió assistencial, on ja no som cuidadors, sinó acompanyants de vida. Això, que avui sembla tant evident ha estat tota una innovació que ha calgut treballar intensament, perquè no és només una qüestió de moda, sinó un avenç en la manera d’entendre el treball a les residències.

Directora tècnica i metgessa
Col·legiada núm. 23728B

Purificación Rivero Docampo
Mª Carme Escobar Forcada

Equip d'infermeria

La nostra funció dins l’equip és proporcionar cures de qualitat, des de l’enfocament de l’ACP, i el pla integral de cures d’infermeria. Prevenir la malaltia, promocionar un envelliment actiu i recuperar la salut, són alguns dels nostres objectius. Acompanyem en el procés de final de vida de resident i a la família, amb el compromís de millora professional constant adaptant-nos als reptes futurs de l’envelliment.

Col·legiada núm. 54827 (Purificación Rivero)
Col·legiada núm. 43642 (MªCarme Escobar)

Mar Molas Alimany

Treballadora Social

En els meus 13 anys treballant al centre, he acompanyat a centenars de residents i famílies en l’acollida, estada i final d’etapa de convivència a la nostra residència, sempre amb una mirada respectuosa entenent els canvis que es produeixen en l’àmbit personal i familiar. No m’oblido, també de la tasca d’informació, tramitació d’aquelles sol·licituds, prestacions, voluntats anticipades, incapacitacions, etc. que cada cas requereix per garantir els drets de tots ells. Les entrevistes, seguiments, coordinacions, i trucades són també el dia a dia de la meva tasca professional per garantir el benestar de tothom.

Col·legiada núm. 6143

Irene Sellés Vilarrasa

Educadora Social

La meva tasca professional gira entorn del disseny del programa d’activitats socioeducatives i comunitàries del centre. En aquest procés s’exploren les característiques personals i la història de vida, posant èmfasis en els factors protectors de la persona, és a dir, en aquelles capacitats i habilitats mantingudes. L’objectiu general recau en promoure l’envelliment actiu, oferint oportunitats d’estimulació i oci terapèutic, des del marc teòric de l’ACP. La persona esdevé protagonista en la presa de decisions, i es promou la creació d’un vincle que afavoreix un context de benestar.

Col·legiada núm. 9911

Marta Muniesa Ordeig

Terapeuta ocupacional

Des de Teràpia Ocupacional es dóna importància a l’atenció integral centrada en la persona per a millorar la qualitat de vida. L’objectiu és capacitar als residents per a participar de manera satisfactòria en les activitats de la vida diària. S’utilitza l’activitat significativa per mantenir, rehabilitar, compensar, o adaptar les capacitats de la persona. Es valora i s’adapta l’entorn físic per millorar la seguretat i aconseguir major autonomia i funcionalitat. També s’assessora en l’ús de productes de suport i l’adaptació dels utensilis quotidians per facilitar les activitats.

Gemma Arimany Espelt

Fisioterapeuta

La Fisioteràpia a l’àmbit geriàtric és un concepte ampli on a part d’aplicar tècniques de fisioteràpia, permet valorar, prevenir la dependència, mantenir les capacitats físiques, millorar o rehabilitar les capacitats deteriorades i promoure la salut a través de l’envelliment actiu. També pren rellevància l’esfera biopsicosocial i la relació humana, així com un treball interdisciplinari entre tots els professionals. Particularment el meu objectiu, és donar una atenció de qualitat i adaptada a les necessitats que fa que cada persona sigui única.

Col·legiada núm. 11707

Teresa López Castellanos

Psicòloga

L’objectiu de la psicòloga amb la gent gran és, per a mi, el mateix que en qualsevol altra etapa vital: aconseguir que la vida tingui sentit. Com? Fent que el “temps d’espera” (de renúncia) es converteixi en “temps d’esperança”: escoltant-los, facilitant les relacions i interaccions socials, desitjant aprendre de les seves experiències, fomentant il·lusions… Atenent i satisfent les cinc necessitats psicològiques bàsiques (confort, ocupació, identitat, vinculació, inclusió) la persona se sent valorada i útil com a ésser únic i social.

Col·legiada núm. 5937

Assumpta Benito Puigdomenech

Tècniques de la vida diària

La tasca que desenvolupem a la residència, té com a objectiu proporcionar a les persones que hi viuen un dia a dia agradable, com si estiguessin a casa. Basant-nos sobretot a escoltar i observar, per tal de fer fàcil allò que pot semblar difícil, llevar-se, mantenir la higiene personal, seguir la pauta mèdica, menjar bé, socialitzar a través d’activitats en grup, tot garantint una comunicació fluida i eficient amb les persones que vetllem per la seva salut, tant física com mental.

Laura Martos Garrido

Tècniques de la vida diària

Les  tècniques de la vida diària oferim acompanyament en el dia a dir de les persones que viuen a la residència. Proporcionem el suport que necessiten en les diferents activitats de la vida diària. Cal dir que esdevenim les referents de les persones residents. Aquest fet ens permet generar un vincle marcat pel respecte, tot coneixent més a fons a la persona, és a dir, les seves necessitats, els seus gustos, preferències, creences i els seus valors amb la finalitat de poder-los acompanyar.

Ennagy Aïcha

Les cuineres

M’agrada cuinar pels avís i àvies de. la residència. M’omple molt, quan veig com disfruten quan els cuinem peus de porc, paella, fideuà
Quan fem el “menú del dimecres” és molt gratificant veure les cares i la satisfacció de la persona que ha pogut triar el menú d’aquell dia segons els seus gustos i preferències, i compartir-lo amb la resta de la gent.

"Sinó estàs fent la vida millor a algú, estàs perdent el temps. La teva vida millora quan millores la vida d'algú més"

Will Smith